Η εταιρεία στεγάζεται σε χώρους 600m2 στην πόλη της Λιβαδειάς με καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, χώρους εργαστηριακών ελέγχων και εργαστηρίων συναρμολόγησης πινάκων και διαθέτει 3 επαγγελματικά αυτοκίνητα πλήρως εξοπλισμένα.

 

Τα καταστήματα διαθέτουν χώρους έκθεσης εξοπλισμού, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους εξυπηρέτησης πελατών, ενώ οι υπολογιστές έχουν εγκατεστημένα σύγχρονα λογισμικά εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης πελατολογίου συνδεδεμένα με τους servers της εταιρείας.

 

Οι χώροι εργαστηρίων είναι ειδικά διαμορφωμένοι για την συναρμολόγηση ηλεκτρολογικών πινάκων, διαθέτοντας υλικά εξοπλισμού πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης καθώς και πλήθος ειδικών εργαλείων και εξαρτημάτων. Υπάρχουν χώροι δοκιμής κινητήρων και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Ο εξοπλισμός για τις υπηρεσίες after sales service και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (Ο&M) περιλαμβάνει θερμοκάμερες (FLIR T420), όργανα για τη μέτρηση της απόδοσης των στοιχειοσειρών των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (TRI-KA, TRI-SEN), πολύμετρα, αμπεροτσιμπίδες, γειωσόμετρα, όργανα για τη μέτρηση της μόνωσης των καλωδίων (METREL EUROTEST), όργανα μετρήσεων σε μέση τάση καθώς και φορητούς υπολογιστές με εξειδικευμένα λογισμικά διαχείρισης των εκάστοτε αντιστροφέων (SMA, ABB, κ.α.).