Η Παπανικολάου Α.Ε. είναι συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του Παπανικολάου Γεώργιου, η οποία δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 1985.

 

Η ιστορική εξέλιξη συνοψίζεται ως εξής:

1985-2004:

Ίδρυση της ατομικής επιχείρησης Παπανικολάου Γεώργιος. Δραστηριότητες στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κυρίως στην προμήθεια και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανίες μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων (εκκοκκιστήρια, συσκευαστήρια, κα) και τροφίμων. Η δραστηριότητα περιλάμβανε την υλοποίηση και παράδοση ολόκληρων εργοστασίων καθώς και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.


2004-2008: 

Ίδρυση της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων με την  δημιουργία καταστημάτων πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, εργαστηρίων και αποθηκών.  Πιστοποίηση εργαστηρίου κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων. Διεύρυνση δραστηριοτήτων EPC σε υποσταθμούς μέσης τάσης και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (Ο&M) βιομηχανικών εγκαταστάσεων.


2008-σήμερα:

Δραστηριοποίηση σε έργα ΑΠΕ, με την εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες, υποσταθμούς, ηλεκτρολογικό υλικό) και την κατασκευή έργων. Δημιουργία ξεχωριστού τμήματος λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ) για έργα ΑΠΕ και υποσταθμούς μέσης τάσης.