Εγκαταστάσεις σε βιομηχανία-βιοτεχνία

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την εγκατάσταση ή τμήμα της εγκατάστασης των ηλεκτρολογικών σε διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες στον Ελλαδικό χώρο. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει τις εταιρίες σωληνουργεία Κορίνθου (εργοστάσιο Θίσβης), Ελληνικά Καλώδια (εργοστάσιο Θηβών), ΕΛ.ΒΑΛ Color (εργοστάσιο Θηβών), ΒΕΧΡΩ (Πέτρα Βοιωτίας), Parnassos Food (στη θέση Ελαιώνας Θηβών), τα Super Market Aldi (Λιβαδειάς & Θήβών) & Μαρινόπουλος (Λιβαδειάς), Κωπαϊδική Φάρμα, Χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού.

 


Εκκοκκιστήρια

Η εταιρεία μας ανέλαβε την εξ’ ολοκλήρου εγκατάσταση του εκκοκκιστηρίου Βάμβακος Θηβών. Πραγματοποιήθηκε σχεδίαση, μελέτη, κατασκευή (της εγκατάστασης καθώς και των πινάκων λειτουργίας της) και τέλος η εγκατάσταση τέθηκε σε λειτουργία.

Παρόμοιες εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στην Πέτρα Βοιωτίας, το εκκοκκιστήριο του Σκλαπάνη στη Λιβαδειά Βοιωτίας, στην Αλαμάνα, δύο εκκοκκιστήρια στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιβαδειάς και στο δυτικό Πέλλας.

 
 
 
 
 
 

Ξενοδοχεία

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών σε διάφορα Ξενοδοχεία, συγκροτήματα στον Ελλαδικό χώρο. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει ξενοδοχεία όπως τα Alpen House, Arahova Inn, Parnasia Hotel, Electra Hotel (στο Σταυρό Θεσσαλονίκης).