Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της λειτουργίας και συντήρησης (Operation & Maintenance) φωτοβολταϊκών σταθμών, έχοντας ένα portfolio έργων μερικών δεκάδων MW στον Ελλαδικό χώρο. Μερικά από τα έργα μας υπό λειτουργία και συντήρηση παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.