Η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. συνεχίζει την παράδοσή της παρέχοντας με σύγχρονο και υπεύθυνο τρόπο πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια ενός έργου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να παρέχουμε το καταλληλότερο σύστημα με βάση τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες μας σε τέτοια έργα είναι οι εξής:

 

 Ανάπτυξη έργων

· Έλεγχος, επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης
· Μελέτη βιωσιμότητας έργου (περιλαμβάνει μοντελοποίηση, μελέτη ενεργειακής απόδοσης)
· Σχεδιασμός έργου
· Αδειοδότηση έργου


 Μελέτη – Προμήθεια – Κατασκευή

· Μελέτη, σχεδιασμός, καθορισμός τεχνολογικής λύσης
· Προμήθεια εξοπλισμού
· Διαχείριση έργου
· Κατασκευή (με το κλειδί στο χέρι) έργου
· Διεξαγωγή ελέγχων
· Σύνδεση και θέση σε λειτουργία


    Λειτουργία και Συντήρηση

· Συνεχής βελτιστοποίηση του έργου, συντήρηση και διόρθωση
· Προληπτική συντήρηση
· Παρακολούθηση απόδοσης και άμεσος εντοπισμός βλαβών
· Άμεση επιτόπου επέμβαση σε περιπτώσεις βλαβών
· Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού, αιτημάτων αποζημίωσης


Ομοίως σε έργα βιομηχανικών εγκαταστάσεων προσφέρουμε υπηρεσίες Μελέτης, Προμήθειας και Εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, γραμμών παραγωγής καθώς και Υποσταθμών Μέση Τάσης. Στο πεδίο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με εξειδίκευση σε αγροτικές βιομηχανίες (εκκοκκιστήρια, αντλιοστάσια, κ.α.) και βιομηχανίες τροφίμων, παρέχουμε επίσης υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης μεταδίδοντας στους πελάτες μας την αίσθηση της ασφάλειας για την βέλτιστη απόδοση της επένδυσής του.