Η εταιρεία απασχολεί 12 άτομα, εκ των οποίων τα 10 είναι μηχανικοί/τεχνικοί σύμβουλοι, πωλητές και εξειδικευμένοι τεχνικοί. Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την συνεχή ανάπτυξή μας και προωθούμε την επαγγελματική τους εξέλιξη με συνεχή εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις προσωπικές και ομαδικές δεξιότητές τους.

 

Η φιλοσοφία μας είναι η διατήρηση των επιχειρηματικών αξιών, η κοινωνική υπευθυνότητα και η πραγματοποίηση του οράματός μας σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Παπανικολάου Α.Ε. μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας με τίτλο CV στο info@pg-energy.gr